top of page
compliance-rule-law-regulation-graphic-interface-business-quality-policy.jpg

Acenta Hizmetleri

Ürün Lansmanı

Pharmackt; Marka İmajını hedefe uygun şekilde yansıtarak Ürün veya Hizmetinizin doğru tanıtımını yaratıcı fikirler ile fark yaratarak Lansman Toplantılarınızı Fiziksel yada Online (Sanal Lansman) olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Product-Lunch.jpg
advisory-boards-meetings.jpg

Kongreler ve Konferanslar

Pharmackt; Kongre ve Konferansların, Sempozyumların, Çalıştayların Organizasyonlarını üstlenerek, Projelendirme, Sponsorluk, Planlama ve Uygulama Hizmetlerini Fiziksel yada Online (Sanal Kongre) olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları Hizmetleri

Günümüzde Küreselleşme ile sınır tanımayan rekabet; kalite, gelişme ve bilginin her alanda etkin yönetimi ve kullanımı bulunmaktadır. Dünyadaki bu değişim işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda etkin ve verimli olmalarını yani “kendi alanlarında en iyi olmalarını” kaçınılmaz kılmaktadır.

 

Bu da işletmeleri hızlı bir değişim ve dönüşüme götürmektedir. Amacımız, şirketlerin "üretim ve hizmet" yeteneklerini, çalışan memnuniyetini ve pazardaki konumlarını "profesyonel yönetim" tekniklerini kullanarak, optimum maliyetle ve en uygun şekilde güçlendirmelerini sağlamaktır.

human-reources-services.jpg
e-kongre.jpg

E-Kongre Danışmanlığı

Pharmackt; Kongreler ve Konferansların, Lansman Toplantılarının, Kamu Organizyonlarının ve STK Etkinliklerinin Covid-19 veya farklı sebeplerden dolayı ertelememek ve iptal etmemek adına Online alt yapı geliştirerek Online (Sanal) olarak gerçekleştirilmesine imkan sağlamaktadır.

bottom of page